Før/Efter

Her på “Før/Efter” siden, præ­sen­te­rer jeg den ure­di­ge­re­de fil, taget direk­te  fra kame­ra­ets hukom­mel­ses­kort, ved siden er den sam­me fil som fær­dig redi­ge­ret bil­le­de. Fle­re af bil­le­der­ne kan ses i stør­re for­mat andet­steds på den­ne hjem­mesi­de!

FØREFTER
For­skel­li­ge
For­skel­li­ge
Mono­Chro­me
Mono­Chro­me
Ribe
Den Gam­le By, Aar­hus
Den Gam­le By, Aar­hus
Den Gam­le By, Aar­hus
Den Gam­le By, Aar­hus
Col­or­Chro­me
Pen­selkunst
Pen­selkunst
Ribe
Mono­Chro­me
Col­or­Chro­me